O ČTU

 •  Česká tábornická unie ( ČTU ) je organizací volně sdružující na základě společného zájmu děti, mládež a dospělé v tábornických klubech a  trampských osadách. Vytváří rovněž podmínky pro rozvíjení zájmů jednotlivců – samotářů.

 •  ČTU vychází z myšlenek lesní moudrosti. Navazuje na tradice České tábornické unie z let 1968-70 a tradice historického trampského hnutí.

 •  ČTU zaměřuje svoji činnost na pobyt v přírodě. Sdružuje zájemce o pobyt v přírodě, kteří chtějí být jejími důvěrnými znalci, vnikat do jejich zákonů, vést ostatní k poznávání přírody a stát se jejími ochránci. Přírodou však není jen les a volnost, ale i člověk a vše krásné, co vytvořil.

 •  ČTU dává prostor všem věkovým skupinám, pomáhá jim v uspokojování jejich zájmů a v získávání dalších znalostí a dovedností a vychovává je v ideálech pravého lidství. Posláním ČTU není něco předepisovat, ale vyjádřit společné potřeby a zájmy tábornických klubů, trampských osad a samotářů. Každý klub a osada je v ČTU samostatnou částí, která si všechny svoje otázky řeší svobodně a samostatně s přihlédnutím k vlastním možnostem a podmínkám.

ČTU v datech

 • 30. března 1968
  v Praze se schází rozšířený ústřední štáb tábornictví, který rozhodl o prvním sněmu. ČTU vyhlášena na plénu ČSM, kdy se její budoucí představitelé distancovali od činnosti ČSM.

 • 29. června 1968
  je na prvním sněmu ustanovena ČTU. Okamžitě následují první ústřední tábornické školy na Slunečné pasece, podobná činnost se rozvíjí i v oblastech.

 • 18. – 19. srpna 1968
  se uskutečnilo celostátní setkání táborníků.18. listopadu 1968 je ČTU registrována Ministerstvem vnitra.

 • 19. – 20. prosince 1968
  se ČTU stává zakládajícím členem Sdružení organizací dětí a mládeže.

 • 8. února 1969
  je do ČTU přijata Liga lesní moudrosti.

 • v roce 1970
  je ČTU nucena ukončit svoji činnost.

 • 27. ledna 1990
  je ČTU obnovena na Valné hromadě v Molákově sále ÚKDŽ v Praze.

Symbolika ČTU

Tvoří ho stylizovaný znak lesní moudrosti – terč barvy bílé, elipsovitého tvaru ve vodorovné poloze podle osy, s bizoními rohy černé barvy, uprostřed terče je písmeno U bleděmodré barvy. Okraje písmene U přesahují vlastní terč o šířku písmene. Lemování je zlatožluté barvy.

Vlajka České tábornické unie

( Vlajka ČTU může mít obdélníkový nebo trojúhelníkový tvar, vždy zelené barvy. )

Obdélník má poměr stran 2:3. Uprostřed je umístěn na obou stranách znak ČTU.

Trojúhelník je rovnoramenný a má poměr šířky k výšce 2:3. V průsečíku os úhlů je umístěn znak ČTU.